SELAMAT DATANG KE FAKULTI PERNIAGAAN DAN PERAKAUNAN APRIL 2022

DIPLOMA PENGURUSAN PENTADBIRAN

DIPLOMA PENGURUSAN PERNIAGAAN

TAKLIMAT PROGRAM

DIPLOMA PENGURUSAN INDUSTRI SUKAN

TAKLIMAT PROGRAM

IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN PERNIAGAAN

IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN

IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN

IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN

IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA - WC

IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI