SELAMAT DATANG KE FAKULTI PERNIAGAAN DAN PERAKAUNAN

DIPLOMA PENGURUSAN PENTADBIRAN

DIPLOMA PENGURUSAN PERNIAGAAN

DIPLOMA PENGURUSAN INDUSTRI SUKAN

TAKLIMAT PROGRAM

IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN PERNIAGAAN

IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN

IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN

IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN

IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA - WC

IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI