FBA | Faculty of Business and Accountancy

NEWS & EVENTS

WHAT’S HAPPENING IN FBA

Share This Post

Di sepanjang Majlis Anugerah Kecemerlangan Dekan, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan yang diadakan pada 20 Jun 2023. Seramai 153 orang pelajar penerima sijil Anugerah Dekan telah diraikan dan menerima sijil yang disampaikan sendiri oleh Dekan Fakulti, Prof. Dr. Norhayah Zulkifli. Majlis turut dihadiri oleh Timbalan-timbalan Dekan, Ketua-ketua Jabatan, pensyarah- pensyarah dan para pelajar.

Program ini adalah di bawah anjuran dan kerjasama pelajar-pelajar kursus Event Management (POD3543). Semoga majlis ini dapat meningkatkan lagi motivasi para pelajar untuk terus cemerlang pada masa hadapan. Tahniah dan syabas kepada semua.

More News

EVENTS

POSTGRADUATE RESEARCH COLLOQUIUM 2024

The Faculty of Business and Accountancy, Universiti Selangor Malaysia is delighted to announce the forthcoming 2024 FBA Postgraduate Research Colloquium, scheduled to be held physically

Read More »